ZMIANY w PL

sposób stanowienia prawa – założenia do ustawy

fotoradary – poprawa infrastruktury z mandatów + tylko czasowe

zakaz zadłużania

żeby się nie kłócili – system prezydencki

wymuszanie doedukowywania się polityków

służby w pomocy prześcignięciu niemiec

matura dla posła

sekundniki na światłach

sprzedaż nazw autostrad, ulic, rond – oddłużanie gmin

?koniec z “im gorzej tym lepiej”

?żeby partie, policja i inni nie bronili swoich

domaganie się szariatu traktowane tak samo jak propagowanie nazizmu i komunizmu (w konstytucji)

obligatoryjne konkursy na 1 stanowisko rad nadzorczych we wszystkich spółkach skarbu państwa

poprawa infrastruktury – skrzyżowania bezkolizyjne, wiadukty nad drogami

wykorzystanie książek a następnie filmów do kształtowania postaw wspierających kierunki polskiej polityki

——–

petycje podpisywane przez internet jako wstęp do głosowania

testowanie różnych rozwiązań prawnych np. podatkowych w danej lokalizacji niezależnie od reszty kraju (jak hong kong na tle chin)

ośrodki dla Kobiet w ciąży

===============

1. Darmowe autostrady

Chodzi o sprzedaż nazw marketingowych polskich austrad – zamiast nazw A1, A2, A4 funkcjonowałyby np. Trasa Audi, Trasa McDonald’s, Trasa Tchibo. Wg wyliczeń można w ten sposób umożliwić darmowe przejazdy samochodom osobowym przez 1,5 dnia w tygodniu lub 73 dni w roku (stosowne obliczenia w załączniku). Rozwiązałoby to np. problem corocznych kolejek na bramkach austrad w okresie wakacyjnym.

Pomysł ma też drugie dno – jeśli ten szczególny pomysł się sprawdzi i ludzie zobaczą, że komercjalizacja przestrzeni publicznej jest korzystna to otworzy to drogę do oddłużenia wszystkich gmin w Polsce przez sprzedaż nazw marketingowych tras ekspresowych, obwodnic, rond, ulic itp.

2. Sekundniki na skrzyżowaniach

Na wszystkich światłach drogowych należy umieścić sekundniki odliczające ile sekund pozostało do zmiany światła. Dzięki temu ruch będzie płynniejszy i więcej aut przejedzie przez skrzyżowanie = mniejsze korki. Dodatkowo obywatele mogliby się zaangażować w optymalizację tych czasów (bo by znali konkretne wartości) a to usprawniłoby system. Partia, która by wprowadziłaby to rozwiązanie dodatkowo miałaby widoczną “premię” swojego zaangaoważania w walce z korkami.

3. Portal dla kierowców do zgłaszania dziur drogowych

Kierowcy mogliby zgłaszać Ministerstwu Infrastruktury/zarządcy dróg miejsca w których powstały dziury przez stronę internetową. Byłaby możliwość załączenia zdjęć i podania koordynatów na mapie google. Dzięki temu zarządca drogi mógłby znacznie szybciej reagować na problemy z infrastrukturą (patrz: ulica Ku Wiśle w Warszawie). Ponadto zwiększałoby to zaangażowanie obywatelskie w funkcjonowanie państwa i podnosiło kapitał społeczny.

4. Zmiany fotoradarów

Wprowadzenie zasady, że fotoradary są wszędzie ustawiane wyłącznie czasowo – tzn. jeśli przez rok w danym miejscu nie było wypadku to fotoradar musi zostać przeniesiony w inne miejsce. W internecie dostępne byłyby statystyki dot. fotoradarów i liczby wypadków przy nich. Dodatkowo pieniądze z fotoradarów miałyby być przekazywane wyłącznie na poprawę infrastruktury w miejscu w którym stoi fotoradar (np. skrzyżowania bezkolizyjne). Kierowcy chętniej by wtedy płacili.

5. Poprawa infrastuktury

Oprócz skrzyżowań bezkolizyjnych z powyższego punktu należy również wprowadzić do rozwiązań miejskich wiadukty równoległe nad drogami. Przykład: https://goo.gl/maps/NYRMKk8TVi32

W taki sposób można znacznie rozwiązać problem zakorkowanych dojazdówek w godzinach szczytu. Osoby wyjeżdżające np. z Warszawy do Pruszkowa jechałyby górną trasą pozbawioną skrzyżowań (te byłyby tylko na dolnym poziomie) spowalniających ruch. Ta sama szerokość drogi mogłaby zmieścić 2x więcej aut.

6. Matura dla posła

Wprowadzenie obowiązkowego egzaminu dla posłów/senatorów po wybraniu ich na kadencję. Egzamin dotyczyłby wiedzy potrzebnej do sprawowania mandatu np. ekonomia, politologia, polityka społeczna itp. Jeśli egzamin byłby oblany byłaby poprawka jak na studiach. Jeśli i poprawka byłaby niezdana to miejsce danej osoby zajmowałaby kolejna osoba z tego samego ugrupowania z największą liczbą głosów. Uzasadnienie: Polska nie może sobie pozwolić na niemądrych rządzących.

7. Zmiana sposobu stanowienia prawa

Zmiana miałaby polegać na konieczności wpisywania do wszystkich projektów ustaw oczekiwanych efektów po pełnym roku kalendarzowym obowiązywania tych zmian. Efekty musiałyby być podane w formie liczbowej – np. zmniejszenie bezrobocia do poziomu 6,7% albo np. wzrost wpływów do budżetu z danego źródła do 760 mln zł. Ukróciłoby to arbitralność stanowionego prawa. Jeśli warunki nie byłoby spełnione to z automatu dana ustawa przestawałaby obowiązywać w kolejnym roku.

8. Zakaz zadłużania kraju

Państwo zadłużone to państwo słabe. Dług ogranicza możliwości rozwoju. Wprowadzenie zakazu uchwalania budżetu z deficytem z czasem doprowadziłoby do wytworzenia nadwyżek, które można byłoby przeznaczyć np. na politykę zagraniczną (np. sytuacja na Ukrainie mogłaby się potoczyć inaczej gdyby to Polska udzieliłaby jej pożyczki zamiast Rosji). Dodatkowo ograniczyłoby to licytację wyborczą (np. program 500+ vs. program 600+).

9. Przeciwdziałanie islamizacji kraju

Należy do konstytucji wpisać zakaz propagowania szariatu w Polsce. Domaganie się szariatu byłoby traktowane tak samo jak obecnie jest propagowanie nazizmu i komunizmu. Wyznawanie islamu byłoby całkowicie dozwolone – tak samo jak to jest obecnie, zabronione byłoby jedynie domaganie się szariatu. Zapewniłoby to ochronę Polakom w sytuacji gdy mniejszość muzułmańska w Polsce stanie się znacznie liczniejsza (np. w każdej chwili imigranci mogą tu przyjechać z Niemiec).

DIAGNOZY:

10. Przeciwdziałanie politycznej polaryzacji kraju

Kraj skłócony to kraj słaby. Putin jak ogląda to jak zwolennicy PiSu i PO skaczą sobie do gardeł to zaciera ręce i myśli sobie “sam bym tego lepiej nie zorganizował”. Dlatego trzeba wymyśleć rozwiązanie aby politycy się między sobą tak mocno nie kłócili. Przykładem rozwiązania mógłby być system prezydencki – wtedy byłoby zwyczajnie mniej wyborów, mniej okazji do kłótni. Innym rozwiązaniem mogłbyby być wybory na różnych szczeblach zawsze w tym samym terminie.

11. Systemowe wymuszenie edukowania się polityków

Odnoszę wrażenie, że wielu posłów nie czyta wcale książek, tylko spędza czas na walce politycznej. Gdyby czytali pewnie podejmowaliby mądrzejsze decyzje i byli skuteczniejsi w codziennych zarządzaniu krajem. Dlatego trzeba się zastanowić jak można to na nich wymóc. Dodatkowo przy głosowaniu ustaw marszałek powinien wprowadzić głosowanie informacyjne sprawdzające kto z posłów przeczytał daną ustawę.

12. Obligatoryje konkursy w SSP

Należy wprowadzić prawo wprowadzające obowiązkowe konkursy na 1 stanowisko w zarządach/radach nadzorczych spółek skarbu państwa. Zwiększy do szansę na zarządzanie nimi przez prawdziwych specjalistów bez politycznego nadania. Docelowo pewnie lepiej by było żeby wszystkie takie stanowiska były wyłaniane w konkursach, ale zmiany należy wprowadzać powoli (Sun Tzu).

13. Wywiad gospodarczy służb specjalnych

Należy wykorzystać służby specjalne w prowadzeniu wywiadu gospodarczego umożliwiającego polskim firmowo zdobywanie zleceń i przewagi konkurencyjnej nad państwami zachodnimi, szczególnie Niemcami. Nowo otwarte biuro ds. wywiadu gospodarczego (oczywiśćie pod inną oficjalną nazwą) zajmowałoby się zbieraniem informacji nt. słabych stron konkurencyjnych firm w przetargach zagranicznych i przekazywałoby je do polskich przedsiębiorstw, zwiększając szanse wygranej.

14. Wykorzystanie dobrych filmów w kształtowaniu postaw społecznych

W celu przekonania społeczeństwa do określonej polityki (np. historycznej) należy wykorzystać możliwości polskiej kinematografii. Żeby jednak powstawały dobre dzieła takie jak Wołyń zamiast słabych takich jak Smoleńsk należy wprowadzić granty/dotacje dla autoró książek (ok. 100 sztuk) na stworzenie dzieła o określonej tematyce. Spośród tych książek należy wybrać te najlepsze i na ich podstawie stworzyć dobre scenariusze, które następnie zostaną zekranizowane.