Pełna MOC życia – recenzja książki – Jacek Walkiewicz

Jacek Walkiewicz – „Pełna MOC życia”


Poradnik Jacka Walkiewicza to książka osoby spełnionej w życiu, która odnalazła siebie i której dobrze ze sobą. Zawiera 27 rozdziałów, z których każdy (oprócz 9-tego zatytułowanego IKHAKIMA tzn. dasz radę) poświęcony jest innej pełnej mocy: życia, precesji, wdzięczności, odwagi, uważności, marzeń, zmian, decyzji, inspiracji, przeszłości, starszyzny, intencji, sukcesu, w biznesie, pokory, osobistego potencjału, wartości, przekonań, celów, stresu, zdrowia, wędrówki, bliskości, słów, cierpliwości i podróży. Autor załącza wiele motywatorów/inspiracji i mnóstwo przykładów głównie ze swojego życia na potwierdzenie rad jakie nam udziela. Czytając ją na początku myślałem, że z niedostateczną starannością (czytanie rozłożone na kilka miesięcy) podszedłem do jej lektury. Im bliżej jednak końca tym bardziej czekałem aż się skończy. Pewnie nawet coś z niej wyciągnę, niemniej główne przesłanie Walkiewicza „nie bij piany, zrób!” można poznać w zaledwie 20 min jego wystąpienia na YouTube bez potrzeby czytania 383 stron jego książki.

jacek walkiewicz opinie, jacek walkiewicz książka
jacek walkiewicz opinie, jacek walkiewicz książka