Pacyfik i Eurazja. O wojnie – recenzja książki – Jacek Bartosiak

Jacek Bartosiak – „Pacyfik i Eurazja. O wojnie”

Fascynująca książka o geopolityce. Na potwierdzenie dwie liczby: ponad 600 stron ksiązki przeczytałem niecałe 7 dni. Ksiażka Jacka Bartosiaka jest pasjonująca gdyż otwiera oczy na cały świet i procesy, które w nim się kształtują. Tak jak „The Millionaire Fastlane” jest kluczem do sukcesów finansów osobistych, tak „Pacyfik i Eurazja” jest kluczem do zrozumienia dlaczego niektóre państwa się bogacą w sposób naturalny, niemal bezwysiłkowy. Kluczem jest zrozumienie geopolitymim m.in. tego, że transport towarów drogą wodną jest kilkanaście razy tańszy niż lądową a wymiana handlowa sprzyja rozwojowi gospodarczemu, akumulacji kapitału i tworzeniu się dobrobytu. Stąd USA mające największą na świecie wewnętrzną autostradę do transportu towarów – dorzecze Missisipi z Missouri – stały się globalnym mocarstwem. I teraz zbliża się moment ich konfrontacji z nowym pretendentem do hegemonii – Chinami. Teatrem tego starcia (być może też militarnego) będzie Zachodni Pacyfik, skąd Stany są wypychane przez Chiny robudowujące swój potencjał militarny (A2AD). Z tym USA się nie chcą podzić i przygotowują plan wojny powietrzno-morskiej (Air Sea Battle). Niesomowicie ciekawa analiza Bartosiaka (jego doktorat) pokazuje taktykę, strategię, uzbrojenie, gospodarkę obu stron. Polecam zdecydowanie lekturę.