O pochodzeniu cnoty – recenzja książki – Matt Ridley

Matt Ridley – „O pochodzeniu cnoty”

Druga książka autora kultowej „Czerwonej królowej” stanowi o cnocie w rozumianej jako pomaganie sobie, wzajemna współpraca, altruizm. Tłumaczy w jaki sposób wykształciły się u ludzi i zwierząt te, przecież nieoczywiste, cechy. Dlaczego ludzie (albo mrówki) żyją w zbiorowiskach, dlaczego większośc przestrzega ustalonych zasad i mimo pojawiania się jednostek naruszających pewną umowę społeczną (np. kradzież albo składanie jaj przez mrówki-robotnice) takie społeczności się nie rozpadają. Dlaczego zawieramy sojusze i dlaczego one się nie rozpadają tak łatwo. Na setkach przykładów, zarówno ze świata zwierząt jak i ludzi – autor pokazuje jak mogły ewoluować różne gatunki. Porusza takie zagadnienia jak podział pracy, specjalizacja, dzielenie się dobrami, źródła wojen, zyski z handlu, wreszcie ekologia czy własność. Na koniec autor nieco politykuje, ale i tak mam poczucie, że warto było ją przeczytać. Bo po raz kolejny przekonuję się jak ważny jest handel. I najwyraźniej jest to umiejętność, którą muszę bardziej w sobie wykształcić.