Geograficzna oś historii – recenzja książki – sir Halford Mackinder

sir Halford Mackinder – „Geograficzna oś historii”

Klasyka geopolityki. Podstawowa, prymarna książka, od której zaczęła się współczesna geopolityka i ogólnoświatowe spojrzenie na geografię. To od tej pozycji ukształtowało się pojęcie heartlandu (śródziemia, serca lądu) – wielkiego obszaru leśno-stepowego, znajdującego się w środku Eurazji, które jest niepodatne na wpływy z zewnątrz, zwłaszcza mocarstw morskich. Niezwykle treściwa pozycja, mimo niecałych 50 stron. Pierwszy raz czytałem książkę, której ponad połowę stanowiły przypisy – i co równie ważne – bardzo się przydają, bo opisują miejsca i ludy, które zamieszkiwały różne obszary Eurazji oraz pomagały zrozumieć, co autor miał na myśli (wszak książka ma już ponad 120 lat i była pisana w konkretnym momencie historii i uwarunkowaniach). Tak jak „O powstawaniu gatunków” Karola Darwina jest kluczową pozycją w temacie ewolucji, tak „Geograficzna oś historii” ma takie samo znaczenie dla geopolityki. Pomaga zrozumieć znaczenie geografii dla historii i władzy/polityki. Zaznajamia z migracjami ludów wewnątrz Eurazji i wagą demografii. Polecam ze względu na długość (krótkość) i kondensację wiedzy.