Droga do finansowej wolności. W siedem lat do pierwszego miliona – recenzja książki – Bodo Schäfer

Bodo Schäfer – „Droga do finansowej wolności. W siedem lat do pierwszego miliona”


Bardzo dobra książka potrafiąca nie tylko świetnie ukierunkować osobę w tytułowym kierunku, ale również dać solidne ku temu podstawy. Jeśli by mierzyć wartość książki ilością celnych, zapadających w pamięć fragmentów, to ta pozycja mieści się w ścisłej czołówce z tematyki edukacji finansowej.

Autor porusza wiele tematów dotyczących zagadnienia, przez co możemy sobie wobec nich zawczasu ukształtować poglądy. Nie pokazuje nam krok po kroku, co zrobić, by być bogatym, ale zamiast tego ustawia w właściwym kierunku i mówi, czego możemy się spodziewać i na co trzeba uważać.

Nie sposób się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że większość zagadnień była już opisywana gdzieś przez kogoś innego, jednak nawet mimo tego nie sposób odmówić racji stwierdzeniom, że: „przez samo czytanie nikt jeszcze nie stał się bogaty”, „zaciąganie długów jest niesamowicie niebezpieczne” lub „pewność siebie jest lepiej opłacalna”.

Z kronikarskiego obowiązku: autor porusza m.in. następujące zagadnienia – konkretyzacja celów, postawa wobec pieniędzy, rola szczęścia w sukcesie, długi, zwiększanie możliwości zarobkowych, oszczędzanie, mechanizm procentu składanego, rynki akcji i funduszy, korzyści z posiadania mentora oraz plany finansowej ochrony, zabezpieczenia i wolności. Tylko ten ostatni rozdział wyjaśnia krok po kroku, ale za to robi to świetnie.

Korzyści z przeczytania tej książki (i jej zastosowania!) odczuje na pewno twój rozporek.


bodo schafer droga do finansowej wolności
bodo schafer droga do finansowej wolności

Galeria do książki „Droga do finansowej wolności”

7 prostych kroków do finansowej wolności - bodo schafer
7 prostych kroków do finansowej wolności – bodo schafer
Na drodze do wolności finansowej
Na drodze do wolności finansowej
Droga do finansowej wolności. Twój pierwszy milion
Droga do finansowej wolności. Twój pierwszy milion

Dodatkowe uwagi do recenzji książki:

Wyzwanie Braku Środków Finansowych:

Brak pieniędzy stanowi barierę dla wielu, którzy marzą o życiu pełnym możliwości. Każdy z nas nurtuje wizję tego, co robiłby, gdyby miał więcej środków. Niektórzy przyjmują rolę ofiary nieprzychylnych warunków życiowych, przekonani, że nie mogą zmienić swojej sytuacji. Niestety, to droga donikąd.

Alternatywna Ścieżka do Finansowej Niezależności:

Istnieje inna droga – droga do finansowej wolności, zarezerwowana dla tych, którzy nie akceptują ograniczeń narzucanych przez życie. Chcą pełnić odpowiedzialność za swoje losy i finanse, kreując własną historię. Istnieje różnorodność środków do osiągnięcia bogactwa, czy to poprzez wygraną w loterii, zamożne małżeństwo czy dziedziczenie majątku. Jednakże, wydaje się mało prawdopodobne, że liczysz na jedną z tych sytuacji. Jeśli stawiasz na własne siły, istnieje alternatywna droga opisana przez Bodo Schäfera w książce „Droga do finansowej wolności,” która stanowi podstawę niniejszego filmu.

Uniwersalne Wskazówki do Finansowej Niezależności:

Szanowny Widzu, pamiętaj, że tego rodzaju książki nie oferują konkretnych wskazówek dotyczących inwestycji czy wyboru najlepszego biznesu. Sytuacja gospodarcza ulega ciągłym zmianom, świat się rozwija, a pojawiają się nowe możliwości. Porady zawarte w książce są ogólne, lecz ponadczasowe, działające niezależnie od bieżącej koniunktury gospodarczej. Spośród wielu wskazówek zawartych w książce, wybrałem cztery, które uważam za kluczowe kroki w kierunku finansowej niezależności.

Prawa Rynku i Ich Rola w Zarabianiu:

Większość osób skarży się na niskie zarobki, twierdząc, że zasługują na więcej. Niemniej jednak prawda brzmi tak, że każdy otrzymuje dokładnie tyle, ile zasługuje. Kluczowym elementem jest zrozumienie praw rynku, zgodnie z którymi wynagrodzenie zależy od wartości, jaką dostarczamy na rynek gospodarczy. Rynek nie darzy nas uczuciami, lecz jest neutralny; płaci nam zgodnie z naszą wartością. Godzina pracy programisty jest warta więcej niż godzina pracy operatora koparki, co jest zrozumiałe. Również lokalizacja ma znaczenie, gdzie godzina pracy na koparce w jednym kraju może być warta więcej niż w innym.

Kluczowe Elementy Efektywności na Rynku:

Skuteczność na rynku zależy od pięciu kluczowych elementów. Po pierwsze, kwalifikacje, o których wspominałem wcześniej. Po drugie, energia – ciągłe problemy ze zdrowiem mogą ograniczać naszą wydajność. Trzeci czynnik to rozpoznawalność lub sława, które pozwalają negocjować lepsze warunki i otrzymywać korzystne oferty. Kolejnym istotnym elementem jest poczucie własnej wartości, co jest powiązane z pewnością siebie i umiejętnością efektywnej autopromocji. Na koniec, kreatywność i pomysłowość są niezbędne dla osiągnięcia sukcesu, zawsze cenne na rynku. Pracuj, Drogi Widzu, nad wzmacnianiem swojej wartości, opartej na tych pięciu kluczowych elementach. Im więcej wnosimy, tym więcej możemy zarobić.

Rozwój Dochodów jako Pierwszy Krok do Finansowej Niezależności:

Pierwszym krokiem w kierunku finansowej niezależności jest systematyczne zwiększanie swoich zarobków. Potrzeby większości ludzi rosną wraz z dochodem, jednakże nieustanny wzrost wydatków nie prowadzi do osiągnięcia finansowej wolności. Bogactwo nie osiąga się jedynie poprzez wysokie zarobki.

Maksymalizacja Bogactwa poprzez Oszczędzanie:

Bogactwo kształtuje się, gdy zdecydujesz się zatrzymać swoje pieniądze u siebie. Dlatego zawsze warto oszczędzać określony procent swojego dochodu, na przykład 10% czy 20%, który później można zainwestować. Resztę przeznaczaj na konsumpcję. Ważne jest utrzymanie stałego odsetka oszczędności, niezależnie od wysokości zarobków. Unikaj roztrwonienia zaoszczędzonych środków.

Przygotowanie się do Szczęścia Finansowego:

Wrażenie, że pewni ludzie mają szczęście finansowe, często wynika z ich przygotowania. Ci, którzy zdają się być szczęśliwi pod względem finansowym, często wcześniej oszczędzali, gromadząc kapitał. To przygotowanie daje im pewność siebie, by skorzystać z nadarzających się okazji. Szanse nie czekają na tych, którzy są nieprzygotowani. Dlatego oszczędzanie jest kluczowe, umożliwiając dysponowanie kapitałem w kluczowych momentach.

Oszczędzanie jako Podstawa, Inwestowanie jako Klucz:

Oszczędzanie jest jednym, ale inwestowanie staje się drugim niezbędnym krokiem w kierunku finansowej niezależności. Odkładanie środków do skarpety czy słabo oprocentowanej lokaty na dłuższą metę nie jest opłacalne. Bez inwestycji, oszczędności tracą na wartości przez inflację. Drugim krokiem ku finansowej wolności jest zatem zawsze wydawanie mniej niż się zarabia i inwestowanie określonego procentu z dochodów.

Mądrość Inwestycji – Wybieranie Właściwych Środków:

Trzeci krok ku finansowej wolności to umiejętne inwestowanie zgromadzonych oszczędności. Wybór aktywów do inwestycji zależy od aktualnego cyklu gospodarczego. Pewne aktywa rosną w okresie hossy, inne w bessie. Zrozumienie, jakie aktywa reagują na zmiany rynkowe, pozwala pomnażać kapitał.

Strategia Inwestycji – Zarabianie na Wzroście i Regularne Wypłaty:

Zarabianie na inwestycjach może odbywać się na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez wzrost wartości aktywów, czyli spekulację – tanio kupić, drogo sprzedać. Po drugie, regularne wypłaty odsetek, dywidend czy z najmu nieruchomości. Ważne jest zarówno zwiększanie wartości portfela inwestycji, jak i regularnych wpływów, a także umiejętne reinwestowanie części zysków.

Utrzymywanie Finansowej Niezależności – Mądrość w Zarządzaniu Zyskami:

Czwarty krok ku wolności finansowej to zachowanie pewnego procentu z każdej udanej inwestycji. Reinvestuj część zysków w różne aktywa, zależnie od cyklu gospodarczego. Pozostałą część zysków wykorzystuj na bieżące potrzeby konsumenckie. Konsekwentne dążenie do zgromadzenia aktywów generujących regularne wpływy większe niż wydatki prowadzi do finansowej wolności.

Podsumowanie Kroków do Finansowej Wolności:

Te cztery kroki, wydobyte z omawianej książki, stanowią moim zdaniem absolutne minimum dla osiągnięcia finansowej niezależności. Pominięcie choćby jednego z nich może zniweczyć cały plan. Dla zainteresowanych, pełny zakres kroków do wolności finansowej znajduje się w omawianej książce.